Márquez-Palacios, J. H., J. G. Salazar-Estrada, e A. Urzúa-Morales. “Asociación Entre Sentido De Coherencia Y Control glucémico En Personas Con Diabetes Mellitus Tipo 2”. Revista Brasileira Em Promoção Da Saúde, vol. 34, setembro de 2021, doi:10.5020/18061230.2021.11905.