Márquez-Palacios, Jesús Humberto, José G. Salazar-Estrada, e Alfonso Urzúa-Morales. 2021. “Asociación Entre Sentido De Coherencia Y Control glucémico En Personas Con Diabetes Mellitus Tipo 2”. Revista Brasileira Em Promoção Da Saúde 34 (setembro). https://doi.org/10.5020/18061230.2021.11905.